Våra varumärken, del 4 - Getxent

Våra varumärken, del 4 - Getxent


Vetenskapen och fördelarna med Getxents doftcylindrar

Vid träning av sökhundar spelar precision och effektivitet hos träningshjälpmedel en avgörande roll. Getxents neutrala och imprintade cylindrar har revolutionerat detta område med sin avancerade teknik och innovativa tillvägagångssätt. Detta blogginlägg utforskar vetenskapen bakom dessa rör, tekniken som driver dem och de många fördelar de erbjuder.

Vetenskapen bakom Getxents doftcylindrar

Polymer Odor Capture and Release Technology

K√§rnan i Getxents doftcylindrar √§r den patenterade tekniken Polymer Odor Capture and Release (POCR). Denna sofistikerade teknik g√∂r det m√∂jligt f√∂r r√∂ren att absorbera och gradvis frig√∂ra specifika dofter, vilket simulerar verkliga doftf√∂rh√•llanden f√∂r tr√§ning av s√∂khundar. Polymererna i cylindrarna¬†efterliknar de naturliga absorptions- och frig√∂ringsmekanismerna hos dofter, vilket s√§kerst√§ller en konsekvent och exakt doftprofil under l√§ngre perioder. Denna kapacitet √§r avg√∂rande f√∂r effektiv tr√§ning av s√∂khundar eftersom det l√•ter hundarna l√§ra sig och k√§nna igen de dofter de kommer att st√∂ta p√• i verkliga operativa milj√∂er‚Äč‚Äč.

Neutrala Getxentcylindrar

Neutrala cylindrar¬†tj√§nar ett viktigt syfte i tr√§ningsprogramm genom att tillhandah√•lla en baslinje f√∂r doftdetektion. De hj√§lper till att s√§kerst√§lla att s√∂khundar inte reagerar p√• icke-m√•lrelaterade dofter, vilket minskar risken f√∂r falska positiva resultat. Denna kalibrering √§r kritisk f√∂r att bibeh√•lla noggrannheten och tillf√∂rlitligheten hos s√∂khundar i verkliga scenarier. Genom att tr√§na med neutrala cylindrar¬†l√§r sig hundar att skilja mellan m√•l- och icke-m√•lrelaterade dofter, vilket f√∂rb√§ttrar deras √∂vergripande detektionsf√∂rm√•ga‚Äč‚Äč.

Viktiga Funktioner och Specifikationer

Imprintade Getxentcylindrar

 • L√•ngvarig Prestanda: Varje doftcylinder¬†kan frig√∂ra sin doft exakt och kontinuerligt i upp till sex m√•nader. Denna l√•ngvariga prestanda s√§kerst√§ller att tr√§ningsmilj√∂erna f√∂rblir stabila √∂ver l√§ngre perioder, vilket m√∂jligg√∂r mer effektiva tr√§ningssessioner.
 • Stor variation av dofter: doftcylindrarna¬†finns i¬†en m√§ngd olika dofter, inklusive olika typer av narkotika, explosiva √§mnen och andra substanser. Denna variation m√∂jligg√∂r omfattande tr√§ningsscenarier som f√∂rbereder s√∂khundar f√∂r flera typer av operationer.
 • S√§kerhet och Effektivitet: Cylindrarna¬†√§r utformade f√∂r att vara s√§kra f√∂r b√•de hundf√∂rare¬†och hundar, vilket minimerar riskerna med att hantera verkliga substanser samtidigt som de tillhandah√•ller ett effektivt tr√§ningsverktyg‚Äč.

 

Specifikationer

 • Storlek och Vikt: Varje r√∂r m√§ter 8x35 mm och v√§ger 0,93 g, vilket g√∂r dem l√§tta att hantera och anv√§nda i olika tr√§ningsmilj√∂er.
 • H√•llbarhet: Cylindrarna¬†har en h√•llbarhet p√• sex m√•nader, vilket s√§kerst√§ller deras effektivitet under l√§ngre tr√§ningsperioder‚Äč‚Äč.

 

Teknikintegration

Getxent RASCO System

Remote Air Sampling for Canine Olfaction (RASCO) systemet fr√•n Getxent representerar ett betydande framsteg inom doftdetektionsteknik. Detta system anv√§nder Getxent doftcylindrar¬†i kombination med specialdesignade tillbeh√∂r f√∂r dammsugare, som modeller fr√•n Dyson och Xiaomi. RASCO-systemet m√∂jligg√∂r insamling och koncentration av dofter fr√•n stora luftvolymer, vilket g√∂r det m√∂jligt att uppt√§cka dofter i milj√∂er som t.ex. olika rum, containrar och fordon. Denna teknik √∂kar effektiviteten och noggrannheten hos doftdetektion, vilket ger v√§rdefullt st√∂d i olika operativa sammanhang‚Äč.

Så här fungerar det

 1. Insamling av doft: Systemet använder en dammsugare för att dra in luftprover genom en Getxent-cylinder, där doftmolekyler fångas av polymeren (POCR).
 2. Doftanalys: sökhundar analyserar sedan de insamlade proverna i en kontrollerad miljö, vilket säkerställer en noggrann doftidentifiering. Denna process möjliggör realtidsövervakning och analys av doftdata, vilket förbättrar den övergripande effektiviteten hos sökoperationer.

 

Användningsområden och fördelar

Breda användningsområden

 • S√§kerhet och Brottsbek√§mpning: Getxent doftcylindrar anv√§nds i olika s√§kerhets- och brottsbek√§mpningsapplikationer, inklusive flygplatss√§kerhet, gr√§nskontroll, offentliga evenemang och transportnav. De f√∂rb√§ttrar s√∂khundarnas f√∂rm√•ga att identifiera narkotika, explosiva √§mnen och andra farliga substanser, vilket f√∂rb√§ttrar de √∂vergripande s√§kerhets√•tg√§rderna‚Äč.
 • Skadedjursbek√§mpning: Doftcylindrarna utformade f√∂r uppt√§ckt av v√§ggl√∂ss hj√§lper skadedjursbek√§mpare att identifiera angrepp snabbt och noggrant. Denna applikation √§r s√§rskilt v√§rdefull i milj√∂er som hotell och l√§genheter, d√§r snabb uppt√§ckt √§r kritisk.
 • Milit√§r och F√∂rsvar: I milit√§ra sammanhang kan s√∂khundar tr√§nade med Getxent doftcylindrar¬†effektivt identifiera explosiva √§mnen och andra farliga material, vilket √∂kar den operativa s√§kerheten och effektiviteten.
 • Forensiska applikationer: F√∂rm√•gan att f√•nga och analysera flyktiga organiska f√∂reningar (VOCs) g√∂r tr√§ning med Getxent doftcylindrar¬†ov√§rderliga i forensiska unders√∂kningar. S√∂khundar som t.ex. identifierar organiskt material¬†hj√§lper till att koppla misst√§nkta till brottsplatser genom doftbevis, vilket ger viktigt st√∂d i brottm√•l‚Äč‚Äč.

 

Fördelar

 • Kostnadseffektiv: Cylindrarnas f√∂rm√•ga att sl√§ppa ut doft under l√•ng tid,¬†och effektiviteten hos RASCO-systemet ger en kostnadseffektiv l√∂sning f√∂r s√∂kr√§ning. Denna prisv√§rdhet g√∂r den tillg√§nglig f√∂r ett brett spektrum av anv√§ndare, fr√•n sm√• skadedjursbek√§mpningsf√∂retag till stora brottsbek√§mpande myndigheter.
 • Noggrannhet och tillf√∂rlitlighet: Den patenterade POCR-tekniken s√§kerst√§ller h√∂g precision i doftdetektion, vilket minskar falska positiva resultat, och f√∂rb√§ttrar den √∂vergripande tillf√∂rlitligheten hos s√∂khundar. Denna noggrannhet √§r avg√∂rande f√∂r att bibeh√•lla trov√§rdigheten och effektiviteten hos s√∂kenheter.
 • Enkel anv√§ndning: Den l√§tta och b√§rbara designen hos r√∂ren och RASCO-systemet g√∂r dem enkla att anv√§nda i olika milj√∂er. Detta anv√§ndarv√§nliga tillv√§gag√•ngss√§tt √∂kar flexibiliteten och effektiviteten av tr√§ning och progressionsplaner, vilket m√∂jligg√∂r snabb anpassning till olika operativa sammanhang‚Äč‚Äč.

 

Slutsats

Getxents neutrala och imprintade cylindrar representerar ett betydande framsteg inom träning och användning av sökhundar. Genom att utnyttja den banbrytande polymertekniken och det innovativa provtagningssystemet RASCO säkerställer Getxent att sökhundar är väl förberedda för att möta utmaningarna i moderna säkerhets- och brottsbekämpande miljöer. Mångsidigheten, noggrannheten och kostnadseffektiviteten hos dessa träningshjälpmedel gör dem till en ovärderlig resurs för yrkesverksamma hundförare och hundtränare inom många olika områden.

Genom att integrera denna kunskap kan användare få en djup förståelse för hur Getxents doftcylindrar omdanar området för träning av sökhundar, vilket i sin tur utvecklar och säkerställer säkerhet och effektivitet i olika tillämpningsområden.

Du hittar produkter från Getxent här