Mil-Spec - alla säger det, men vad betyder det egentligen?

Publicerad och översatt med tillstånd av Recon K9.

Länk till originalinlägg “MIL-SPEC. Everyone says it, but do we even know what's really going on here?”

När det kommer till marknadsföring, gäller det att hitta rätt ”buzz words”, och sedan använda dom om och om igen. Här ska vi uppmärksamma ett av dom mest felaktigt överanvända orden, Mil-Spec. För att göra en lång historia kort, så tillkom denna standard för att säkerställa funktion/prestanda, att produkter skulle gå att underhålla och reparera, att de skulle fungera att lagras och fungera logistiskt. Dessa principer och mer än 100 års erfarenheter, har bl.a. utmynnat i oräkneliga manualer, bra badrumsmaterial och ett coolt ord att slänga sig med i baren.

Idag är det i stort sett möjligt att påstå att vad som helst håller Mil-Spec standard. Kommersiella standarder har förändrats över tid och en del bestämmelser har nästan blivit militariserade. T.ex. så ligger ”1963 Military Specification MIL-Q-9858A”, till grund för den nu kända standarden ISO 9001, samt flera andra standarder och bestämmelser beträffande kvalitet över hela världen. Detta leder vidare till en annan springande punkt, förtroende.

Med handen på hjärtat, känner du till de kvalitetsstandarder som din utrustning påstår sig uppfylla? Eller litar du bara helt enkelt på att står det Mil-Spec eller något annat på utrustningen, så är det förmodligen den bästa utrustningen? Det finns några grundläggande saker, som ett företag som producerar certifierade produkter bör göra. Rigorösa egna tester enligt MIL – STD 810, eller någon civil motsvarighet, kommer säkerställa att tillverkningen är konsekvent även om yttre variabler ändras. Dessa tester handlar främst om hållfasthet och hållbarhet för fästpunkter, tyger, spännen och olika metalldelar. Något som ibland förbises, är tygernas förmåga att motstå olika former av naturlig påverkan såsom olika temperaturer, andningsförmåga och antibakteriella egenskaper. Är alla dessa saker avklarade, så kan produkten släppas ut på marknaden, och det går att säga att produkten är certifierad. Rekon K9 har dock en högre ambitionsnivå än att bara uppfylla minimikraven.

För att säkerställa att kunder förblir lojala och engagerade i Rekon K9s produkter, strävar företaget efter att hela tiden utmana och förbättra sig jämfört med rådande standarder. Detta uppnås genom:

  • Kontinuerlig analys av olika data.
  • Grund-orsaksanalys.
  • Closed Loop Feedback Process
  • Manufactoring Excellence (The sustainable, continuous improvement of operations to gain a competitive advantage.)

Kärnan i allt detta är att ha en god statistisk och kontrollerad process. Recon K9s Team använder den information och data som återkopplas från användarna på fältet. Primärt utvärderas om produkterna underpresterar eller presterar i linje med specifikationer och standarder. Alla parametrar som faller utanför specifikationerna, utvärderas genom ”Lean Six Sigma-metodiken”. Denna process gör att mest energi kan koncentreras på de områden där det går att göra mest nytta. Samtidigt ökar förståelsen för vad som fungerar tillfredställande för kunderna, medans olika hinder för att öka produkternas prestanda reduceras. Det systematiska tillvägagångsättet ökar hastigheten för att upptäcka och identifiera grunden till eventuella problem. Processen uppmuntrar även till direkt återkoppling från användare.

Åtagandet beträffande hög standard och kontinuerlig förbättring, gör att produkterna presterar mycket bra, går att underhålla och reparera på ett bra sätt. Helt enkelt, Mil-Spec!